3BR | Lumina Tagum | Armina...
Area : 42 sq m ₱ 1,819,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
2BR | Lumina Tagum | Angeli...
Area : 42 sq m ₱ 1,500,000.00
 ( 2 )   ( 1 ) 
2BR | Lumina Tagum | Angeli...
Area : 42 sq m ₱ 1,759,000.00
 ( 2 )   ( 1 ) 
1BR | Lumina Tagum | Anna R...
Area : 24 sq m ₱ 565,000.00
 ( 1 )   ( 1 ) 
1BR | Lumina Tagum | Anna R...
Area : 24 sq m ₱ 947,000.00
 ( 1 )   ( 1 ) 
3BR | Lumina Tagum | Armina...
Area : 42 sq m ₱ 1,773,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Selling Rowhouse Unit 1 Bed...
Area : 24 sq m ₱ 565,000.00
 ( 1 )   ( 1 ) 
Selling Affordable Fully fu...
Area : 42 sq m ₱ 1,819,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
1 BR | Anna Rowhouse in Tag...
Area : 24 sq m ₱ 565,000.00
 ( 1 )   ( 1 ) 
3 Bedrooms Fully furnished ...
Area : 42 sq m ₱ 1,950,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
1 Bedroom Rowhouse Unit in ...
Area : 24 sq m ₱ 565,000.00
 ( 1 )   ( 1 ) 
Affordable House & Lot for ...
Area : 24 sq m ₱ 565,000.00
 ( 1 )   ( 1 )