3BR | Lumina Tagum | Armina...
Area : 42 sq m ₱ 1,773,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Affordable | 3-Bedroom Dupl...
Area : 42 sq m ₱ 1,993,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Affordable 3 BR House and L...
Area : 42 sq m ₱ 1,822,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
2 Storey Athena Duplex in L...
Area : 53 sq m ₱ 1,999,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
3 BR Duplex for Sale in Ilo...
Area : 42 sq m ₱ 2,162,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
LUMINA HOMES 3-BR ANGELI DU...
Area : 42 sq m ₱ 1,822,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
3 BR House & Lot for sale i...
Area : 42 sq m ₱ 1,822,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Lumina Camarines Norte | 3-...
Area : 42 sq m ₱ 1,655,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
3BR Installment House & Lot...
Area : 42 sq m ₱ 1,802,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
LUMINA HOMES 3-BR ANGELI DU...
Area : 42 sq m ₱ 1,832,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
3 BR House & Lot for sale i...
Area : 53 sq m ₱ 2,327,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Lumina San Jose | 2 BR Affo...
Area : 35 sq m ₱ 1,698,000.00
 ( 2 )   ( 1 )