Lumina Cabanatuan | Angeli ...
Area : 42 sq m ₱ 1,855,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Lumina Cabanatuan | Angeliq...
Area : 35 sq m ₱ 1,740,000.00
 ( 2 )   ( 1 ) 
Lumina Cabanatuan | Armina ...
Area : 42 sq m ₱ 1,900,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Lumina Cabanatuan | Armina ...
Area : 42 sq m ₱ 2,000,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
Armina Single Firewall | Lu...
Area : 42 sq m ₱ 2,000,000.00
 ( 3 )   ( 3 ) 
Affordable 2 BR House and L...
Area : 35 sq m ₱ 1,768,000.00
 ( 2 )   ( 1 ) 
3-BR Armina Single Firewall...
Area : 42 sq m ₱ 2,000,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
2-BR House and Lot | Lumina...
Area : 35 sq m ₱ 1,457,000.00
 ( 2 )   ( 1 ) 
3-BR House and Lot | Lumina...
Area : 42 sq m ₱ 1,478,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
3-BR House and Lot | Lumina...
Area : 42 sq m ₱ 1,578,000.00
 ( 3 )   ( 1 ) 
1-BR House and Lot | Lumina...
Area : 22 sq m ₱ 525,000.00
 ( 1 )   ( 1 ) 
2-BR House and Lot | Lumina...
Area : 35 sq m ₱ 1,329,000.00
 ( 2 )   ( 1 )